Översättningsrelaterade tjänster av medicinsk information - HB PerMed är ett företag med flera års erfarenhet av översättningar av medicinska texter såsom medicinska planscher, patientinformation, broschyrer m.m.
Förstklassiga översättningstjänster!
Behöver du hjälp med översättning av medicinska texter såsom broschyrer, information på Er hemsida, patientinformation eller planscher m.m.? Vi finns här för dig. Genom vår långa erfarenhet som läkare kan vi förutom översättning tillhandahålla en medicinsk granskning av textmaterialet  som du kan lita på. Vi erbjuder också en anpassning av ursprungstexten till svenska förhållanden genom kontroll av nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Vi har ett brett utbud av tjänster vilket innebär översättning av texter inom alla medicinska discipliner till/från
  • Engelska
  • Tyska
  • Franska
  • Nordiska språk (exl. Finska)

Kontakta oss idag på telefon 0705 - 43 07 86 alternativt 076 - 228 18 27 eller skriv till permed1@telia.com för mer information! Ni kan också använda er av formuläret under Kontakta oss.
Vi tar emot texter i alla typer av dokument och lämnar därefter ett kostnadsförslag. När ni har accepterat kostnadsförslaget, kommer ni att få översättningen via e-post, fax eller per post inom överenskommen deadline.
 
Gullmaren
Site Builder drivs av  Vistaprint